Εξώδικο της dealbear.gr προς τα ΜΜΕ που δημοσιεύσαν τα περί προστίμων της από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

 

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «DEALBER Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, οδό Λεωφόρος Συγγρού 194, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον ιδιοκτήτη κ. Armando Sardi Meta.

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου

 

Σήμερα 11η Οκτωβρίου 2017 στο site σας κοινοποιήσατε ένα δημοσίευμα με τίτλο «Πρόστιμο 60.000,00 ευρώ στη DEALBER με τα φτηνά iphone» πριν καν μας επιδοθεί η απόφαση την οποία επικαλείστε, στερούμενοι τοιουτοτρόπως της όποιας δυνατότητας να αμυνθούμε.

Επειδή αγνοείτε την πλήρη αλήθεια και παρά ταύτα προχωρήσατε μονομερώς σε ένα δημοσίευμα διά το οποίο οφείλατε προηγουμένως να προχωρήσετε σε διασταύρωση των πληροφοριών την οποία ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΞΕΙ.

Επειδή εν γνώσει σας και με σκοπό να βλάψετε την εταιρεία μας προχωρήσατε στην δημοσίευση του συγκεκριμένου δημοσιεύματος.

Επειδή προχωρήσατε σε καταφανέστατη παραβίαση του άρθρου 363 Π.Κ. (Συκοφαντική Δυσφήμηση) και δη διά του τύπου το οποίο επιφέρει ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 χρόνια, επιβολή χρηματικής ποινής και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 63 Π.Κ. και είναι διαρκές αυτόφωρο.

Επειδή με το συγκεκριμένο δημοσίευμα σας προκαλέσατε και εξακολουθείτε να προκαλείτε ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη διότι θίγετε ψευδώς. απαραδέκτως και συκοφαντικώς το κύρος, τη φήμη, την αξιοπιστία της επιχειρήσεως μας.

Επειδή η απόφαση την οποία επικαλείστε δεν είναι οριστική αλλά διατηρούμε το δικαίωμα ενστάσεως (αίτηση θεραπείας) εντός 60 ημερών το οποίο και θα ασκήσουμε και το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε πλην όμως η συκοφαντική δυσφήμηση εκ μέρους σας με τις όποιες συνέπειες θα έχει επέλθει ανεπανόρθωτα.

Επειδή το δημοσίευμα σας τιμωρείται ΠΟΙΝΙΚΩΣ αλλά και ΑΣΤΙΚΩΣ.

Επειδή ένεκα του δημοσιεύματος σας διατηρούμε παν δικαίωμα μας για περιουσιακή βλάβη, διαφυνόντα κέρδη και κάθε άλλη συνέπεια.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κατεβάσετε ΑΜΕΣΑ – ήτοι εντός του επόμενου μισαώρου από τη λήψη του παρόντος – το δημοσίευμα σας

Να αιτηθείτε από την Google τη διαγραφή των ιχνών αυτού ούτως ώστε να μην εμφανίζεται καν σε μία αναζήτηση της επωνυμίας της επιχείρησης μας.

Να μας κοινοποιήσετε άμεσα την απάντηση σας. 

Σε περίπτωση μη ακριβούς τήρησης του παρόντος σας δηλώνουμε ότι θα κινηθούμε εναντίον σας τόσο Ποινικώς όσο και Αστικώς.