Έκτροπα στο Δημοτικό Συμβούλιο Π.Φαλήρου _ Επιστολή του δημότη Γ.Παπαδόπουλου στον Πρόεδρο Δ.Σ.

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΚΤΡΟΠΑ – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΛΟΓΩΝ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.

 

Κύριε Πρόεδρε με απεριόριστο σεβασμό στο θεσμό που εκφράζεται στο πρόσωπο σας και στα πλαίσια του καλλικρατικού νόμου.

 

Έχω να σας επισημάνω τα εξής:

Στο δημοτικό συμβούλιο στις 30/10/2017 και ώρα 17.30 μ.μ. Ήμουνα παρών όπως πάντα άλλωστε με ενεργή συμμετοχή , δυστυχώς αυτά που συνέβησαν με κάνουν να ντρέπομαι για λογαριασμό τους.

 

Έχω υποχρέωση σαν ενεργός πολίτης του Δήμου μας Π. Φαλήρου, να σας ζητήσω από εσάς και εντός των ορίων που μου επιτρέπει ο νόμος τα κάτωθι:

1) Επιβολή πειθαρχικών ποινών κατά την διάρκεια των επεισοδίων όπως αυτά καταγράφονται στα πρακτικά.

2) Εφαρμογή του νόμου περί απουσιών των δημοτικών συμβούλων της παράταξης Κ.Κ.Ε. – Ρ.Α.Κ. και στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων.

3) Στα εκτός υπηρεσίας αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση και εκφωνήθηκε ονομαστικά η αποχώρηση τους από την γραμματέα Κ. Ξυνού. Με αποτέλεσμα όταν εκφωνήθηκε η ημερήσια διάταξη να είναι παρόντες μόνο 12 δημοτικοί σύμβουλοι εντός της αίθουσας συμβουλίου και 1 εκτός αίθουσας. Τίθεται λοιπόν θέμα αποφάσεων του Δ.Σ. δεδομένου ελλείψει απαρτίας.

4) Σύμφωνα με τον νόμο ο Δήμαρχος κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. δεν έχει θεσμική αρμοδιότητα , έχει όμως παρατηρηθεί να επεμβαίνει στο έργο σας ή να μην σας αφήνει να αποδώσετε λόγο στα εκτός υπηρεσίας θέματα . Τίθεται θέμα πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Παρακαλώ , όπως ενημερώσετε γραπτώς εντός 10 ημερών από την κατάθεση του παρόντος εγγράφου , όπως ορίζονται από τον νόμο για τα κάτωθι:

1) Τις πειθαρχικές ποινές επιβάλετε για τα επεισόδια στις 30/12/2017 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

2) Για τις απουσίες των δημοτικών συμβούλων και την πιθανή απομάκρυνση που προκύπτει από αυτές .

3) Για την νομιμότητα των αποφάσεων του Δ.Σ. της 30/12/2017. Βάση το ότι ήτανε 12 παρόντες και 1 εκτός αίθουσας.

4) Για τις αρμοδιότητες του Δημάρχου κατά την συνεδρίαση των Δημοτικών συμβούλων βάση του νόμου Καλλικράτη.

 

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ