Διατηρούνται οι πτωτικές τάσεις για τις αξίες διαμερισμάτων!

ΔΕΙΤΕ τα ποσοστά πτώσης στο Π.Φάληρο, Αμπελόκηπους Μαρούσι, Περιστέρι και Χολαργό! 

 

Η ήπια πτωτική τάση στην αγορά διαμερισμάτων αναμένεται δυστυχώς να συνεχιστεί, εφόσον το οικονομικό κλίμα δεν εμφανίζει σημάδια βελτίωσης… 

Ιδιαίτερα αρνητικά στοιχεία αποτελούν: 

  1. Η αδυναμία των τραπεζων να επανακινήσουν σχετικές δανειοδοτήσεις
  2. Η συνεχιζόμενη επιβάρυνση υης κατοχής ακίνητης περιουσίας
  3. Η πλήρης αδυναμία απορρόφησης του ήδη υπάρχοντως αποθέματος των 200.000 κατοικιών από ομάδες πληθυσμού όπως οι νέοι και οι οικονομικοί μετανάστες. 
  4. Το θέμα πλειστηριασμων πρώτης κατοικίας, του οποίου ένας λάθος χειρισμός μπορεί να επιφέρει πλημμυρίδα διαμερισμάτων στα χέρια τραπεζών και distress funds που θα αγορασουν κοπκκινα δάνεια σε χαμηλές αποτιμήσεις με σκοπό να επαναπροωθήσουν ακίνητα στην αγορά σε υψηλότερες αξίες.

Geoaxis Property & Valuation Services (πιστοποιημένη εταιρεία εκτιμητών ακινήτων)