Πρόγραμμα Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Π. Φαλήρου