Κρητικός Λόγος

Για τους Κρητικούς Φίλους μας Φαληριώτες, η εφημερίδα ‘Κρητικός Λόγος’ στο site μας, σε ηλεκτρονική μορφή!

Για την καλύτερη ενημέρωση του Φαληριώτη αλλά και την διευκόλυνση, ειδικά των Κρήτων Φαληριωτών, στην πρόσβαση στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας ‘Κρητικός Λόγος’, μπορείτε να τη διαβάζετε στο site μας.


Διαβάστε εδώ την καινούργια έκδοση της εφημερίδας: